Kta Haru

Mayako Bato

Kta Haruमायाको बाटो अफ्ठेरो हुन्छ बिस्तारै आउनु ल 

प्रिती को बोट कट्नेंनै भए मै तिरै ढाल्नु ल 
सम्झना आए केहि गरि मेरो एक्लै रमाउनु ल 

मायाको बाटो अफ्ठेरो हुन्छ बिस्तारै आउनु ल 

उड्यो हावामा बग्यो बादल संगै 

तिमि तिर मेरो मन 

मायाको बाटो अफ्ठेरो हुन्छ बिस्तारै आउनु ल
 
प्रिती को बोट कट्नेंनै भए मै तिरै ढाल्नु ल 

सुनसान छ पहाड 

तिम्रै अवाज गुन्जिन छ 

सुक्खा अनि उजाड 

तर तिम्रै मायाको फूल फुलिदिन छ बिस्तारै आउनु ल 

एक्लै रमाउनु ल 

मै तिरै ढाल्नु ल 

बिस्तारै आउनु ल