Mohini Ko Samu Byarthacha Janu
Danjiyera Herda Ta Ma Ganiyena
Unko Aafno Bannalai Ma Suhayena
Mohini Ko Samu Byarthacha Janu

Kaile Kahi Malai Pani Laaj Lagcha
Bina Sitai Laaj Marnu Cha
Kaile Kahi Malai Pani Baisa Chadcha
Chadeta Pani Tesai Jhardacha
Danjiyera Herda Ta Ma Ganiyena
Unko Aafno Bannalai Ma Suhayena
Mohini Ko Samu Byarthacha Janu
Jowan Ta Ritu Jastai Badlincha
Badleta Pani Feri Dohorincha
Sandhai Bhari Yaad Uskai Aai Rahancha
Sapanima Pani Jhaskai Rahancha
Danjiyera Herda Ta Ma Ganiyena
Unko Aafno Bannalai Ma Suhayena
Mohini Ko Samu Byarthacha Janu