Jati Dukha Bhaye Pani Aafnai Desh Ramro
Aafnai Bhasa Aafnai Vesh Aafnai Desh Ramro

Bancharile Bato Bhuli Sahar Pase Jhai Chu
Kahile Bandhi Kun Dorile Kata Doryaune Ho
Aakash Ma Chundiyeko Patang Jhai Chu
Kun Aandhile Kahile Aai Kata Udaune Ho

Aafno Bhasa Manai Bhitra Pata Kase Jhai Cha
Aafno Vesh Harayera Thala Parejhain Cha
Khaye Pani Bhoko Man Tripti Napaye Jhain
Sas Linda Chati Bhitra Ruwa Bhare Jhai Cha

Mania Bandyo Bhasa Le Ki Bhasa Mania Le
Tana Bandyo Vhesai Le Ki Vhesai  Tanai Le
Yaki Bhasa Veshai Yi Hun Sanskritika Dori
Bhabana Ko Dori Lamo Tanai Mania Le
Jati Dukha Bhaye Pani Aafnai Desh Ramro
Aafnai Bhasa Aafnai Vesh Aafnai Desh Ramro