Huh Huh Huh Huh…
Swartha Le Ho Niswartha Le Ho Khoi Kina Shanti Khoji Rahechu
Sabko Prayas Babajut Pani Ma Santa Huna Sakeko Chaina
Sahid Haruko Prasab Pida Bata Bharkhar Aankha Kholeko Chu
Katro Ma Haleka Chan Marera Feri Bharkhar Janmiyeko Chu Huh Huh Huh…

Khoi Kina Yettika Din Anido Bhaye Pani Nindrai Aaudainan
Shanti Ko Bishwasilo Ashaka Kiran Man Bhitra Palaudainan Huh Huh Huh…

Tikho Kandale Khochera Shantiko Yaad Dilaunthyo
Rato Ragat Le Manabta Ra Bhaichara Ko Samjhana Dilaunthyo
Swartha Le Ho Niswartha Le Ho Khoi Kina Shanti Khoji Rahechu
Sabko Prayas Babajut Pani Ma Santa Huna Sakeko Chaina Huh Huh Huh

Sahid Haruko Prasab Pida Bata Bharkhar Aankha Kholeko Chu
Katro Ma Haleka Chan Marera Feri Bharkhar Janmiyeko Chu Huh Huh Huh…

Malai Shanti Chahiyeko Cha
Hamilai Shanti Chahiyeko Cha