Deepak Bajracharya

Na Dukheko Man

Deepak BajracharyaNa Dukheko Ma Jani Jani Kina Dukhayechu
Runa Na Janeka Aakha Jani Jani Kina Bhijayechu
Yo Man Dhukhi Rakhne Bho Sandhai Nai
Yi Aankha Bhiji Rakhne Bho Sandhai Nai

Smaya Nai Rami Rami Bitdathyo
Aaja Khali Khali Lagcha
Chulbul Garne Yi Nayan Tolai Rakhchan Harpal
Yi Pal Sunya Sunya Chan Sandhain Aaja
Yi Nayan Chapkidai Birsiyechan Harek Sanjha
Na Dukheko Ma Jani Jani Kina Dukhayechu
Runa Na Janeka Aakha Jani Jani Kina Bhijayechu

Ratai Na Pardai Bojhila Hunthe Nindrale
Bihanako Pratham Prahar Mai Biunjhi Tajha Feri Hunthen
Yi Raat Ma Nindrai Aayena Kahile
Nisantama Sapanile Uthanai Dindaina Kahile
Na Dukheko Ma Jani Jani Kina Dukhayechu
Runa Na Janeka Aakha Jani Jani Kina Bhijayechu
Yo Man Dhukhi Rakhne Bho Sandhai Nai
Yi Aankha Bhiji Rakhne Bho Sandhai Nai