Narayan Gopal

Yasai Gari Bitaidinchhu

Narayan GopalYasai Gari Bitaidinchhu Dui Dinako Jindagi
Hasoma Lutaidinchhu Aaphu Aashuma Dubi
Yasai Gari Bitaidinchhu Dui Dinako Jindagi

Bhidama Chha Ma Bhidama Ma Aphulai Bilaidinchhu 
Birsidinchhu Aaphulai Hosama Harai Dinchhu 
Ki Luki Yasai Katai Roidinchhu Sustari
Haso Ma Lutaidinchhu Dui Dinko Jindagi 
Yasai Gari Bitaidinchhu Dui Dinako Jindagi

Chyati Dinchhu Aaphulai Balidinchhu Sajhama 
Phalidinchhu Aaphulai Dinaharuko Majhama 
Gaidinchhu Gita Aaphano Aaphulainai Pie 
Haso Ma Lutaidinchhu Aaphu Aashuma Dubi
Yasai Gari Bitaidinchhu Dui Dinako Jindagi