Narayan Gopal

Siri ma siri ni kanchha

Narayan GopalSiri ma siri ni kanchha batasaichaiyo
Babari phool ko basana suna mero nirmaya
Mayalu aayo ni kanchha faal ra haandai
Nabole pani hasana suna mero nirmaya

Dhunga ko chhano ni kanchhi tin ko chhano
Nau tale ghar ko baha samma suna meri nirmaya
Timro ra hamro ni kanchhi bhet ra ghaatima
Yo maya laijaau kaha samma suna meri nirmaya

Ukali jyan ko tyo chiso pani gogan pate piula
Phhol gasera deutaiai diula joban kaalai diula
Baadima aayo ni kanchha marsyangdi gangaa
Wari hai peepal paari bar suna meri nirmaya
Namari bache ni kanchha kaale le saache
Tyo maya laula janam bhar suna mero nirmaya

Dinai ra bhari ghaasa ra katyo koiralo ra taki
Aadhi ra baisa yesai ra gayo aaadhi rahyo khaali
Ghaasai ra kaatyo ni kanchhi gogane daali
Sepilo thaumasaap hola suna meri nirmaya
Bolera matrai ni kanchhi ke faida hunchha
Risani bhaye maaf hola suna meri nirmaya

Mayalu aayo ni kanchhi faal ra handai
Nabole pani hasana suna meri nirmaya

Timro ra hamro ni kanchhi bhet ra ghaatima
Yo maya laijau kaha samma suna meri nirmaya
(Suna meri nirmaya
Suna meri nirmaya) x 2