Narayan Gopal

Pahadako Mathi Mathi

Narayan GopalPahadako Mathi Mathi Ghumdai Udera 
Aakashako Charai Tira Failera 
Pagal Jastai Udi Hidane Badal Ho Tyo Badal
Badal Hau Timi Badal Hau

Khusi Pare Sawanko Jari Hune 
Dhukhi Bhai Hiudakko Shita Banne 
Risa Uthe Bhela Bhai Bagai Lane 
Pagal Jastai Udi Hidane Badal Ho Tyo Badal
Badal Hau Timi Badal Hau

Kahile Kahi Gham Juna Lukai Dine
Kahile Aafai Pahada Bicha Luki Basne
Bijuli Bhai Kahile Kahi Chamki Dine
Pagal Jastai Udi Hidane Badal Hau Timi Badal Hau
Badal Ho Tyo Badal
Badal Hau Timi Badal Hau
Pahadako Mathi Mathi Ghumdai Udera 
Aakashako Charai Tira Failera 
Pagal Jastai Udi Hidane Badal Ho Tyo Badal
Badal Hau Timi Badal Hau