Pahadako Mathi Mathi
Narayan Gopal
1,802 Views
View Comments
Pahadako Mathi Mathi Ghumdai Udera 
Aakashako Charai Tira Failera 
Pagal Jastai Udi Hidane Badal Ho Tyo Badal
Badal Hau Timi Badal Hau

Khusi Pare Sawanko Jari Hune 
Dhukhi Bhai Hiudakko Shita Banne 
Risa Uthe Bhela Bhai Bagai Lane 
Pagal Jastai Udi Hidane Badal Ho Tyo Badal
Badal Hau Timi Badal Hau

Kahile Kahi Gham Juna Lukai Dine
Kahile Aafai Pahada Bicha Luki Basne
Bijuli Bhai Kahile Kahi Chamki Dine
Pagal Jastai Udi Hidane Badal Hau Timi Badal Hau
Badal Ho Tyo Badal
Badal Hau Timi Badal Hau
Pahadako Mathi Mathi Ghumdai Udera 
Aakashako Charai Tira Failera 
Pagal Jastai Udi Hidane Badal Ho Tyo Badal
Badal Hau Timi Badal Hau

          
Advertisement

Comments

Advertisement
Find Us On FacebookAdvertisement