Narayan Gopal

Timi Jun Rahar Le

Narayan GopalTimi Jun Raharle Mama Bhulna Aayou 
Sabai Sukha Harai Sadhai Chota Payau
Ma Dubdo Kinara Kaha Hasna Saknu 
Byarthai Timile Mero Hata Samayau
Timi Jun Raharle Mama Bhulna Aayou 
Sabai Sukha Harai Sadhai Chota Payau

Baisalu Ti Timra Raharaharuma 
Na Maile Kahile Hariyali Kore
Taktamya Ti Timra Adharaharuma 
Na Maile Kahile Khusiyali Pokhe
Ra Sayada Risayau Timi Bhitara Bitrai 
Na Priti Ti Timra Khulduli Pote
Timi Jun Raharle Mama Bhulna Aayou 
Sabai Sukha Harai Sadhai Chota Payau

Rujhe Hun Ti Timra Palaka Ra Aakha 
Masanga Kahile Ishara Nabolda 
Ruke Hun Ti Timra Yauwan Ra Bhaka 
Masanga Kahile Biswasa Nakhojda 
Ra Sayada Sarapyau Sadhi Baishalai 
Jo Shunyata Sangai Bilaye Ma Jastai
Timi Jun Raharle Mama Bhulna Aayou 
Sabai Sukha Harai Sadhai Chota Payau