Narayan Gopal

Yaha Bachne Hara Jiwanalai

Narayan GopalYaha Bachne Hara Jiwanalai Afnai Aphanai Swartha Pyaro Chha
Yaha Maya Garne Ko Chha Ra Yaha Maya Pauna Garo Chha

Badalale Hata Phaileye Aakashalai Pyara Magdachha
Tara Ani Sugandha Chha Badal Roye Jhardachha
Tara Sakshi Rakhera Badalalai Chhuna Garo Chha

Sagaralai Dosha Manera Kina Angalna Khojdachha 
Kina Lajau Bhanda Upha Sagarama Huri Chaldachha
Sagara Kinarako Bhetalai Sachchai Pyara Bhanna Garo Chha 
Yaha Bachne Hara Jiwanalai Afnai Aphanai Swartha Pyaro Chha