Narayan Gopal

Aakha Chopi Narau Bhani

Narayan GopalAnkha chopi narau bhani bhannu parya chha
Mutu mathi dhunga rakhi hasnu parya chha

Bholi uthi kaha janey kehi thaha chaina
Pharki aunay hoki hoina kehi thaha chaina

Bachha chitai auchhu bhani bhannu parya chha
Mutu mathi dhunga rakhi hasnu parya chha

Chaati bhari ghau besi pakheriko chhaya
Ankha bhari mela pata mayaluko maya

Afailai chaadi katai janu parya chha
Mutu mathi dhunga rakhi hasnu parya chha

Bhanney kura kati thiyo chaati bhitrai rahyo
Parelika authabata ansu jhari rayo

Kulchiyera afailai hidnu parya chha
Mutu mathi dhunga rakhi hasnu parya chha