Narayan Gopal

Malai Jindagi Yo Lagdacha

Narayan GopalMalai Jindagi Yo Lagdachha
Timi Bhanchhyau Yo Pira Ho 
Je Chhan Sabai Ti Byartha Chhan 
Timi Bhanchhyau Yo Pyara Ho

Bahakinchhu Ma Santapale Salkera Aago Jaldachhu 
Khali Bhayera Shunya Jhai Yaha Khanda Haru Jhai 
Mera Sara Sara Bhabalai
Akhasa Ma Bhandachhu 
Tara Moha Lai Ma Ke Bhanu 
Timi Bhanchhyau Yo Bhara Ho 

Pokhiyera Kahi Ma Pani Jhai Kehi Shita Bhai aljhiye
thamna nasakda bedana kahi ghau bhayera baljhiye 
nirdosha aneka najarama ashu banera rokiye 
majhadaralai ma ke bhanu
timi bhanchhau yo kinara ho