Narayan Gopal

Kahile Kahi Ma Haschu

Narayan GopalKahile Kahi Ma Haschhu Dherai Bera Haschhu 
Jo Hasi Rahanchha Kebal Uni Haruko Majhama Haschhu

Na Ta Kaile Kasaile Sodhe
Na Ta Kasailai Sunaye 
Aaphno Jiwanaka Pidaharulai
Kahile Kahi Risauchhu
Aago Bhai Risauchhu 
Jo Atyachara Gariraheka Hunchhan
Kebal Uniharu Uniharu Sita Risauchhu

Sandhai Apuro Bhairahayo Sandhai Adhuro Bhairahayo
Aaphna Jiwanakka Lakshaharu Sara
Kahile Kahi Piuchhu 
Tara Dherai Piuchhu Jo Hosa Harairahechhan
Kebal Uniharu Sanga Piuchhu
Kahile Kahi Ma Haschhu Dherai Bera Haschhu