Narayan Gopal

Timi Ek Ful Hau Bhane

Narayan GopalTimi Ek Ful Hau Bhane Ma Gulaphko Paraga
Dui Begla Beglai Gatika Maan Madhura Raga
Mero Shukha Ho Timro Pyaraka Payeka Hara Jalana 
Yuga Nai Ma Bhulna Sakchhu Ma Pauna Yo Milan

Timilai Pani Rijhaune Mero Prema Nai Ho Mahan
Ekdina Malai Lyauchha Thamna Sakchhu Ma
Timro Bato Ghora Aakhalai Tarsauna Sakchhuma 

Mero Pyara Prana Bhaye
Timro Pyara Ho Balidana 
Timi Ek Ful Hau Bhane Ma Gulaphko Paraga
Dui Begla Beglai Gatika Maan Madhura Raga