Deepak Bajracharya

Man Magan

Deepak Bajracharyakalle dela dhan malai
kalle dela dhan
kalle dela man malai
kalle dela man
kalle dela bhan malai
kalle dela bhan
kalle dela ghanchakkar lai
maya ra jatan
hey afai hey afai
hey afai afai afai afai
afai manmagan
ma ta afai man magan
malai k lai chaiyo dhan
ma ta aafai manmagan

hey..
chaina lobh sun chadi
afu ta paryo barai mashey
khali bhaye ni hidi

kalle dela ghar malai
kalle dela ghar
kalle dela bhar malai
kalle dela bhar
kalle dela ma jasto lai
maya ra kadar
hey afai..

hey..
pakho lagey bairi sara
mailai ta sabai afnai lagey
afnai na ho nau dada

kalle dela dhan malai
kalle dela dhan
kalle dela man malai
kalle dela man
kalle dela bhan malai
kalle dela bhan
kalle dela ghanchakkar lai
maya ra jatan
hey afai hey afai
hey afai afai afai afai
afai manmagan
ma ta afai man magan
malai k lai chaiyo dhan
ma ta aafai manmagan