Deepak Bajracharya

Cream of Rhythm Nepali

Deepak BajracharyaAru le nasakeko timi gari dekhau
Jatti lade pani feri uthi dekhau 
Lakshya ma pugunucha aghi badi dekhau
Jiti dekhaunu cha jiterai dekhau
Jau samaya timrai ho
Dekhau palo timrai ho dekhau oh hoo

Josh lai smhala sahas na hara
Sath ra shakti ho ek ra ek eghara
Pratidwandhi lai aghi na badhana deu
Sansar aghi sir jhukana na deu 
Jau samaya timrai ho
Dhekhau palo timrai ho dekhau oh hoo

Bholi garchu bhani sochi basyu bhane aaune chaina kaile ni tyo din
Dohoriyera feri farkinna yo china mauka matra huncha ek chin