Narayan Gopal

Shikhara Bhane Kaha Ajha

Narayan GopalShikhara Bhane Kaha Ajha Kati Tadha
Ahile Samma Jadai Chhu Ma Aklai Dada Dada

Ma Ta Yasto Hoina Dai Mero Karma Yasto
Bhyaye Jati Gardai Jane Aaphano Marma Yasto
Shaharai Janu Parla Dai Aaula Dina Yasto

Maile Jati Paila Hide Sabai Metdai Aaye 
Paye Jati Khusi Byatha Sabai Sametdai Aaye 
Yahi Bhaka Galabhari Maile Ratdai Aaye