Narayan Gopal

Birahi Maya Adhuro Rahyo

Narayan GopalBirahi Maya Adhuro Rahayo Birsanu Kasari 
Tadpai Dinchha Jalai Dinchha Yada Aauchha Besari Ho
Yada Aauchha Besari 
Birahi Maya Adhuro Rahayo Birsanu Kasari 
Tadpai Dinchha Jalai Dinchha Yada Aauchha Besari Ho 
Yada Aauchha Besari 

Tapkina Khojchhan Aashuka Thopa Godhuli Sajhama 
Dhubai Gayau Yo Jindagani Sagara Majhama 
Kinara Chhaina Kinara Chhaina Sahara Chhaina Mana Thamnu Kasari
Tadpai Dinchha Jalai Dinchha Yada Aauchha Besari Ho
Yada Aauchha Besari 

Nadi Jhai Bagne Ti Timro Maya Jharana Jhai Jharechha 
Sapana Ramne Akhama Mero Parda Nai Khasechha 
Nadi Jhai Bagne Ti Timro Maya Jharana Jhai Jharechha 
Sapana Ramne Akhama Mero Parda Nai Khasechha 
Goreto Chhaina Ujyalo Chhaina Mai Hidu Kasari 
Tadpai Dinchha Jalai Dinchha Yada Aauchha Besari Ho
Yada Aauchha Besari 
Birahi Maya Adhuro Rahayo Birsanu Kasari 
Tadpai Dinchha Jalai Dinchha Yada Aauchha Besari Ho
Yada Aauchha Besari