Narayan Gopal

Birsera Jau Kasari Aja

Narayan GopalBirsera Jau Kasari Aaja Mato Yo 
Bijhisakeko Chha Mero Aashu Yahi Nai Matoma
Matoma
Birsera Jau Kasarin Aaja Mato Yo

Maya Kalilo Timro Mero
Hurki Phulyo Yai Batasma
Maya Bokera Chhaidiyo
Yahi Rangina Baharama
Hasaula Bhanera Hasaula Bhanera
Bhanera
Birsera Jau Kasari Aaja Mato Yo

Khola Kinari Chiso Ajhai Hata Samai Kudeka Chhau
Bhatkeko Chhaina Banayeko
Ghara Sayau Sapana Sacheko Chhau
Basaula Bhanera Basaula Bhanera
Bhanera
Birsera Jau Kasari Aaja Mato Yo
Bhijisakeko Chha Mero Aashu Yahi Nai Matoma
Matoma
Birsera Jau Kasari Aaja Mato Yo