Narayan Gopal

Pokhiyera Ghamko Jhulka

Narayan GopalPokhiyera Ghamko Jhulka Bhari Sangharama
Timro Jindagiko Dhoka Kholu Kholu Lagchha Hai
Sayapatrai Fula Sitai Fakri Aaganama
Batasko Bhaka Tipi Bolu Bolu Lagchha Hai

Kati Kati Aakha Haru Bato Chhekna Aauchhan
Pareli Ma Basamagna Kati Aakha Dhauchhan
Yati Dherai Manisaka Yati Dherai Aakha Haru
Malai Pani Timrai Aakha Roju Roju Lagchha Hai

Udu Udu Lagchha Kina Pwakha Kahile Palayo 
Manako Sanke Talauko Pani Kasle Chalayo
Afailai Thaha Chhaina Kaslai Thaha Hola 
Tyasaile Ta Timi Sanga Sodhu Sodhu Lagchha Hai
Pokhiyera Ghamko Jhulka Bhari Sangharama 
Timro Jindagiko Dhoka Kholu Kholu Lagchha Hai
Kholu Kholu Lagchha Hai