Narayan Gopal

Mera Sabai Rata

Narayan GopalMera Sabai Rata Aba Mataharu Bhaye
Jindagi Nai Nabujhane Bataharu Bhaye 
Aaphailai Rakhne Kunai Thau Bhayena 
Sabai Basa Behosika Barataharu Gaye
Mera Sabai Rata Aba Mataharu Bhaye

Sadhai Yo Sadakma Ma Ke Ke Rojdai Hidchhu
Aaphantako Majhama Parichara Khojdai Hidchhu
Bhulera Bajara Bharika Hajara Baisa Haru
Ma Ta Aaphubhitra Harai Aaphai Khojdai Hidchhu
Mera Sabai Rata Aba Mataharu Bhaye

Kahile Kahi Birsiyera Aakasha Khojdai Hidchhu 
Bhatkiyeko Mero Purano Tyo Basa Khojdai Hidchhu 
Dherai Bhayo Aljhiyeko Yaha Bhidai Bhidama 
Yinai Bhidama Jindagiko Aabhasa Khojdai Hidchhu
Mera Sabai Rata Aba Mataharu Bhaye
Mera Sabai Rata Aba Mataharu Bhaye