Narayan Gopal

Yo Mausam Yo Hariyali

Narayan GopalYo Mausam Yo Hariyali Rangi Biarangi Phoolharu
Nirasa Nirasa Lagchha Malai Timi Bina Hara Chijaharu 
Yo Mausam Yo Hariyali Rangi Biarangi Phoolharu

Chiso Jharana Heri Ke Garnu Jaba Ki Maanma Pyasa Chha
Yo Ramajhama Kasari Ramnu Jaba Ki Adhuro Aasa Chha
Yo Mausam Yo Hariyali Rangi Biarangi Phoolharu

Gunjana Marma Jaba Sundina Timile Diyek Jawapha Kehi 
Yo Prakriti Sundara Srijana Lagdachha Malai Abhaba Nai
Yo Mausam Yo Hariyali Rangi Biarangi Phoolharu

Rujheko Aakhale Kasari Dekhun Sundarata 
Haliraheko Dilaharule Kasari Samjhanu Shitalata
Yo Mausam Yo Hariyali Rangi Biarangi Phoolharu