Movie Songs

Dekhana Champa Sunana Champa Chakka Panja Movie Song

Movie SongsDekhana champa sunana champa
Hamra ta tamra bahek ko cha ra
Tamra ni hamra bahek ko cha ra

Dekhana champa sunana champa
Hamra ta tamra bahek ko cha ra
Tamra ni hamra bahek ko cha ra

Birana desh ka bira chaal chalti
Birana manche ka birana pirati
Thau birana vaye pani
Yo mann tamra kakhai ma

Dekhana champa sunana champa
Hamra ta tamra bahek ko cha ra
Tamra ni hamra bahek ko cha ra

Samsar varika jindagi dekhe Tara champa
Tamra aghi sabai fikka vetey

Mutu dukhcha tamra yaadma
K cha ra champa tamra mayama
Gham dubna lageko tyo dadaima
Chadai auchu luri tamra aadaima
Thau birana vaye pani
Yo mann tamra kakhai ma

Dekhana raja Sunana raja
Hamra ni tamra bahek ko cha ra
Tamra ni hamra bahek ko cha ra