Karna Das

Thula Thula Mahal Haina

Karna Dasthula thula mahal haina
sip sikaune jhupadi deu daiba
hinsa magne maidan haina
dhan umarne khet deu
jhupadi ma haat tikharchu
khetai bhari pasina chuhauchu
aba aaune saal hera hoo
mero chandra surya farfarauchu
laharauchu hooo farfarauchu

bhoka lai bhojan deu
laaja lai dhaki deu
pyasi lai chattan futau
rukh ko phed ma badal khasau
bhajo kokh ma mula phutau
ragat magne talwar haina
masi magne kalam deu rajan
dherai bolne othh haina
sewa garne haat deu
itihaas ma ajai lekhchu
hate malo ma ajhai bunchu
aba aaune saal hera 
mero chandra surya farfarauchu
laharauchu hooo
farfarauchu

dhan hune lai mana deu
man hune lai sarathi banau
priti gasne siyeni deu
gau gau pugne paila deu
pheri euta Buddha pathau
dharti phodne barud haina
man pharkaune gyaan deu daiba
magi hidne jogi haina
darshan badne pujari deu
bedhle ma Buddhata pauchu
darshan pai ma paila sarchu
aba aune saal hera hoo
mero chandra surya farkfarauchu
laharauchu
hooo farfarauchu
hoo farfarauchu, laharauchu