Karna Das

Bistarai Chayo

Karna DasBistarai chayo akha ma adhyaro
aawaz madhuro
Sustari sajh hudai thyo fitalo
Ago ko oiro
Bistarai Chayo akha ma adhyaro
aawaz madhuro

line malai kohi aayi rahe cha
haath badahi rahe cha
sadhai sadhai ko lagi
arkai lok ma bolai rahe cha
kahan jadai chu ko sanga jadai chu
sambandha kasto gahiro
bistarai chayo akha ma adhyaro
aawaz madhuro

chichyauna man bhayi rahe cha
boli bilayi rahe cha
pal pal yo chyan haru yehi
kahi harayi rahe cha
kaha pugdai chu
ko sanga bhetdai chu
dhumma cha kuhiro
bistarai chayo akha ma adhyaro
aawaz madhuro
sustari saajh hundai thyo fitalo
aago ko oiro

bistarai chayo akha ma adhyaro
aawaz madhuro