Karna Das

Bhetiyera Chutnu Bhanda

Karna Dasbhetiyera chutnu bhanda
nabhetiyekai jati hunthyo
hami bichko sambandha yo
ajhai kati mathi hunthyo

kati mitha kati namitha
baat bhitra bhulyou hami
sapana ko ekadesh ma
kati kati dulyou hami
dekhera sapana tutnu bhanda
nadekhiyekai jati hunthyo
hami bich ko sambandha yo
ajhai kati mathi hunthyo

gham dubda chaya pani
afnai sath ma hunna raicha
lekhanta nai raicha jiwan
afnai haatma hunna raicha
lekhera bhagya metnu bhanda
nelekhekai jati hunthyo
hami bich ko sambandha yo
ajhai kati mathi hunthyo
bhetiyera chutnu bhanda
nabhetiyekai jati hunthyo
hami bichko sambandha yo
ajhai kati mathi hunthyo
hami bichko sambandha yo
ajhai kati mathi hunthyo