Mukti & Revival

Sanjha Ko Jun Sangai

Mukti & Revivalsanjha ko jun sangai
auchau timi bhanera
sanjha ko jun sangai
auchau timi bhanera
tolai rahanchu akashma
ratako tara ganera
sanjha ko jun sangai
auchau timi bhanera

sajhai rahanchu sapana haru
hridya bhari umanga liyera
tara timle birsi diyou
bichod ko milan mayaka katha haru

sanjha ko jun sangai
auchau timi bhanera
sajha ko jun sangai
auchau bhanera

tolai rahanchu akashma
ratako tara ganera
sanjha ko jun sangai
auchau timi bhanera

hatkela chumera bhagne garthyou
lajale ti akha chopera
chodiyo mutu bhagi diyou
mitho sapana gaidiyou chodera

sanjha ko jun sangai
auchau timi bhanera
sanjha ko jun sangai
auchau bhanera

talai rahanchu akash ma
ratako tara ganera
sanjha ko jun sangai
auchau bhanera
auchau bhanera
auchau bhanera
auchau timi