Mukti & Revival

Dalli Resham

Mukti & Revivalk ko sancho dalli resham
falam ko sancho
jhuto haina dalli resham
yo kura sancho
timi jasti nakkali maiya
hamilai k ko khacho
hey khancho
timi jasti nakkali maiya
hamilai k ko khacho
hey khacho

ukali ma k garenta
samaune ma bango
anuhar herda lobh lagdo
bani behor bango
hey bango
ukali ma k garneta 
samaune ma bango
anuhar herdai lobh lagdo
bani behor bango
ho
anuhar herdai lobh lagdo
bani behor bango

k ko sancho dalli resham
falam ko sancho
jhuto haina dalli resham
yo kura sancho hoo
timi jasti nakkali maiya
hamilai k ko khacho
hey khahcho
timi haru jasti nakkali maiya
hamilai k ko khacho

ek paisa ko acheta bheti
dui paisa ko dhekiro
hami dekhi kati keri
herchin mari meti
ek paisa ko acheta bheti
dui paisa ko dhekiro
hami dekhi kati keri
herchin mari meti
k ko sacho dalli resham
falam ko sacho
jhuto haina dalli resham
yo kura sacho
timi haru jasti nakkali maiya
hami lai k ko khacho
timi haru jasti nakkali maiya
hami lai k ko khacho

sani sani ae jhilke nani ho
kati ramro kapal koreki ho
sani sani ae jhilke nani ho
kati ramro kapal koreki ho

ek maney ma k cha k cha
dui mane ma dahi cha
ek maney ma k cha k cha
dui mane ma dahi cha
sali lyaune vanda vandai
jethi poila gacha raja
didi gayi hongkong ko laure sanga
baini gayi thankot ko chaure sanga
haaa..

resham firiri ho resham firiri
udera jau ki dada ma bhanjyang
resham firiri
resham firiri ho resham firiri
udera jau ki dada ma bhanjyang
resham firiri