Movie Songs

Ajambari - Gangster Blues Kali Prasad Baskota, Melina

Movie Songsmanko hunna kehi bhar
haina ra
mayama hunna kehi dar
haina ra
yo manlai tyo manko khabar
chaina ra
mayama bagdai janey rahar
chaina ra

ratle junlai chahe jasto
dinle ghamlai paye jasto
ajambari laula pirati

lukamari khelcha kina
gham ra juna
ani po huncha raat ra din
afno akash afno dharti
ani hamro afno hola
saajh bihan

khai ke le, khai ke le khancha
ni khai ke le khancha
ni kutu kutu man mero kina
kahile tito kahile mitho
yasto katha raicha
maya mutuko suna

gham panile mayalai
huncha ra
ho mayako rang madhuro
huncha ra
yo manlai tyo manko khabar
chaina ra
mayama bagdai janey rahar
chaina ra

kinarale nadilai dohoryaye jasto
nadile sagar paye jasto
ajambari laula pirati