Oho netaji balla palnu bho
Bhudi hallaudai satta dhalnu bho
Hoho netaji balla palnu bho
Bhudi hallaudai satta dhalnu bho

Haat uthaudai guf ladauni bho
Sojha jantalai jhukyaunu bho
Netaji..hamro netaji

K ho netaji bhasan daro hannu bho
Nalekhi sambidhan para sarnu bho
K ho netaji bhasan daro hannu bho
Nalekhi sambidhan para sarnu bho

Afno jiwan kal ma k garnu bho
Paisai paisale ghar varnu bho netaji..
Hamro netaji

Salla matrai garchhan
Halla matrai garchhan
Kam garna chodera
Affai affai ladchan
Netaji..hamro netaji

Namaste netaji
Asan grahan garnu hos
Upastit sabailai sambhodan garnu hosh
Namaste netaji
Asan grahan garnu hos
Upastit sabailai sambhodan garnu hosh

Bichar garera mukh kholnuhos
Ghati herera haad nilnu hosh
Netaji..hamro netaji..

Thukka netaji
Ijjat afno falnu bho
Musukka hasera laj pachaunubho
Thukka netaji
Ijjat afno falnu bho
Musukka hasera laj pachaunu bho

Afno swarthalai pura garnu bho
Sara nepali ko nak katnu bho
Netaji..hamro netaji..

Salla matrai garchhan
Halla matrai garchhan
Kam garna chodera
Affai affai ladchan
Netaji..hamro netaji