Ye batti deuta batti dilai deu
Ye jal deuta dhara ma pani deu
Ye bato deuta khalto puri deu
Ye buddi deuta buddi dilai deu 

Batti gayo atti vayo sabai kaam thappa vayo 
Batti gayo atti vayo sabai kaam thappa vayo  
Sathi vetna jada kheri khalto ma khasi ladhyo 
Jal sroth ko dhani desh re bidhyarthi haru chai 
Tuki bali padhna paryo 

Ye batti deuta batti dilai deu
Ye jal deuta dhara ma pani deu
Ye bato deuta khalto puri deu
Ye buddi deuta buddi dilai deu 

Sagarmatha ra bagmati safa ra suddha rakha 
Sagarmatha ra bagmati safa ra suddha rakha 
Kala ani sanskriti sadaiba jogai rakha 
Budha ko desh yo hami sabai prem shanti satya badhau 

Ye batti deuta batti dilai deu
Ye jal deuta dhara ma pani deu
Ye bato deuta khalto puri deu
Ye buddi deuta buddi dilai deu