पन्छीहरु उड्दै छन् मनमा मेरो,
मनमा मेरो पुतलीहरु खेल्दै छन्,
मनमा मेरो,
पर्खिदै छिन् कान्छी मलाई
कान्छी मलाई

किसिम किसिमको रंगहरु देख्दै छु म,
देख्दै छु म खुला आकाशमा ताराहरु,
ताराहरु
पर्खिदै छिन् कान्छी मलाई
कान्छी मलाई

पर्खिदै छिन् कान्छी मलाई
कान्छी मलाई
तर म झ्याप छु
साथिहरु संग
केटाहरु संग
तर म झ्याप छु
साथिहरु संग
केटाहरु संग

I’m so sorry baby
I’m so sorry girl
म आउनु सक्दिन
म आउनु सक्दिन
यो दुनियाको म मान्छे होइन
म मान्छे होइन
अर्कै दुनियाको मान्छे हु म
मान्छे हु म

तर म झ्याप छु
साथिहरु संग
केटाहरु संग
तर म झ्याप भैसके
साथिहरु संग
केटाहरु संग
I’m so sorry कान्छी
I’m so sorry girl
म आउनु सक्दिन
म आउनु सक्दिन
मलाई माफ गरिदेउ…..