Jeetu Shrestha

MAYA Lyrics

Jeetu Shresthaम तिम्रै मायामा पागल भएछु 
म तिम्रै बोलीमा लठ्ठै भएछु 
जल्ले जे भनेनी 
जति सम्झायनी 
हे माया
हे माया

म तिम्रै मायामा पागल भएछु 
म तिम्रै बोलीमा लठ्ठै भएछु 
जल्ले जे भनेनी 
जति सम्झायनी 
हे माया
हे माया
हे माया
हे माया

भेटु भेटु  लाग्छ तिमीलाई 
बोलु बोलु लाग्छ
नदेखु त तिमीलाई 
रोउ रोउ लाग्छ 
यो साँचो माया मेरो
यो साँचो माया मेरो

म तिम्रै मायामा पागल भएछु 
म तिम्रै बोलीमा लठ्ठै भएछु 
जल्ले जे भनेनी 
जति सम्झायनी 
हे माया
हे माया
हे माया
हे माया

Ma timrai mayama Pagal vayechhu
Ma timrai bolima latthai vayechhu
Jalle je vaneni jati samjhayeni 
ma ta Pagal vayechhu yaha 
hey Maya hey Maya
hey Maya hey Maya

Bhetu bhetu lagchha timilai bolu bolu lagchha
Nadekhu ta timilai rou rou lagchha 
Yo sacho maya Mero
Yo sacho maya Mero
Hey Maya hey Maya
Hey Maya hey Maya

Ma timrai mayama Pagal vayechhu
Ma timrai bolima latthai vayechhu
Jalle je vaneni jati samjhayeni 
ma ta Pagal vayechhu yaha 
hey Maya hey Maya
hey Maya hey Maya
hey Maya hey Maya
hey Maya hey Maya
            
CONTRIBUTORS
Jeetu