Ghulam Ali

Lolayeka Tee

Ghulam Ali



Lolaeka ti thula, timra dui najarle 
heridie malai, chahinna arko kehi

sauvagyasali authi, Timro tyo haat ko bhai
Sparsha matra paye, Chahinna arko kehi 
Sundar muhar timro, chandrama sharmaune 
Ekpalta dekhna paye, chahinna arko kehi 

Lolaeka ti thula

chhine ko tyo katima, jalko ghada sari bhai
tashirahana paye, chahinna arko kehi 
kala ghata bhadauka, jasta ti kesh lama
Chhaya bhaye malai, chahinna arko kehi

Lolaeka ti thula, timra dui najarle 
heridie malai, chahinna arko kehi 

Lolaeka ti thula