Naruwana
Brijesh Shrestha
27,623 Views
View Comments
Naruwana chahanchu ma timilai
Narisauna timi bina ko xa ra
yo mann timi nae bujana malai

najauna eklo huna Ma sakdina
basideuna timi bina ko xa ra
mero saath timi nachodana sadai

Jati tada janxu Ma
timilai pauxu Ma
sunsan lagxa yo sansar
ekchoti malai bachna deu
ekchoti malai ramna deu
timro tyo nyano angalo maa

Naruwana chahanchu ma timilai
Narisauna timi bina ko xa ra
yo mann timi nae bujana malai
najauna eklo huna Ma sakdina
basideuna timi bina ko xa ra
mero saath timi nachodana sadai
          
VideoAdvertisement

Comments

Advertisement
Find Us On FacebookAdvertisement