Bartika Eam Rai

Khai Lyrics

Bartika Eam Raibihani saberai jurukka uthera
dugurchau khai k lakhsya samatna
rahar ko katha ho thotro ritto
eka ek gumsiyeko 
sajha bus ko euta kuna ma
tolaudai bityo jindagani
ta timrai agadi
oilidai cha k garyou akhir khushi ko lagi
sapanako ghar timro
ekadeshma thadayethayou
purdai chau aja afnai sapana lai
nirdosh timi atha hai nasochi

jaau harau khushima tripta 
timi timi lai nai pau
herana afu lai timi
kati bhayo khulera haseko
kati bhayo nirdhakka bacheko

khoji hidyou maya sara
khokro pasal haruma
tara kahiley bujhna sakenau
akhir ma bhawana badlanchan
mausamai sari
chaharhcau galli samjhana ma
chihauchau badal lai ekohoro
kina bujhenau aja samma
samaya tyo gayo agadi badha na

sapanako ghar timro
ekadeshma thadayethayou
purdai chau aja afnai sapana lai
nirdosh timi atha hai nasochi

jaau harau khushima tripta 
timi timi lai nai pau
herana afu lai timi
kati bhayo khulera haseko
kati bhayo nirdhakka bacheko

bihani saberai jurukka uthera
dugurchau khai k lakhsya samatna
rahar ko katha ho thotro ritto
eka ek gumsiyeko 
sajha bus ko euta kuna ma
tolaudai bityo jindagani
ta timrai agadi
oilidai cha k garyou akhir khushi ko lagi