Bartika Eam Rai

Hawaijahaaj Lyrics

Bartika Eam Raik bholi pani yeti nai gahiriyera
maya garnechau bhana?
bholi pani yeti nai dherai
wasta garna sakchau?
aakha bhari sadhai bhari
merai chahana koribaschau?
bholi pani, bholi pani,
bholi pani?

jati tadhiye pani afnai badhyatale
manai bhari sachera rakhchau
bhana na bhawana lai
namari jahile khula udna dinchau bhana na
bacha haina, haina kasam 
tara sachirakha na mutu bhari

timro tukriyeko manalai
najikbata herna deu
chahiyeko maya sara
timi lai dina sakchu
timi chahi nadi hau na,
ma bhaney kholi banaula
timi ma nai suru bhayi
timi mai antya hunchu

jati tadhiye pani afnai badhyatale
manai bhari sachera rakhchau
bhana na bhawana lai
namari jahile khula udna dinchau bhana na
bacha haina, haina kasam 
tara sachirakha na mutu bhari

dherai choti dukhisakyou
biswas kati gumaisakyou
thikai cha ni dui mili
jindagani tairi herau
ek arka mai bhuliyera
ghara sano banaula
ma ta garchu pakka timilai
saas thamey samma maya

k bholi pani yeti nai gahiriyera
maya garnechau bhana?
bholi pani yeti nai dherai
wasta garna sakchau?
aakha bhari sadhai bhari
merai chahana koribaschau?
bholi pani, bholi pani,
bholi pani?

sabdai sabdale sagar banauna sakey
dunga banera afai tairidai auney thiye
naboli buneka sara kasamharu pura garney
sahas sabai, khojera lyaune thiye
wu aayo hawaijahaj
mero mayalai udayo
wu aayo hawaijahaj
mero mayalai udayo

k bholi pani yeti nai gahiriyera
maya garnechau bhana?
bholi pani yeti nai dherai
wasta garna sakchau?
aakha bhari sadhai bhari
merai chahana koribaschau?
bholi pani, bholi pani,
bholi pani?

bholi pani, bholi pani?
bholi pani....