Yudish Kc

Mayaa ka kura

Yudish KcMaya ka kura 
Kehi ta bola 
Mana lajaye 
Timlai dhekhera 
Muskan sajaye 
Timro muhar dhekhera 
Maya ka kura haru timi
Sanga 
Hath samau mero sadhai rakha
Hath samau 
juni juni lai 
Maya dhekhau 
Sadhai sadhai lai 
Maya ka kura haru 
Timi sanga 
Hath samau mero 
Sadhai rakha