Tribal Rain

Sunyata

Tribal RainSunyata ra andakaar bhitra bhitrai bilayera
Ichchha haru mari sakyo wohhh
Aakash dharti sundar sansaar sabai payera pani
Timi ma praan bharna sakena

Yo din pheri aundaina, jiwan pheri paundaina
Bahiro dekheko jasto, bhitra hundaina
Samay lay ta choridiye, sapana lai toridiye
Sochayko jastai yahaan hundaina

Kaara ko baato ma
Eklo hirna sake
Aaja yahaan afailai sambhali deu,
Kasaiko yaad, kasaiko saath
Kasaiko maya lai, bhulideu

Sunyata ra andakaar bhitra bhitrai bilayera
Ichchha haru mari sakyo wohhh
Aakash dharti sundar sansaar sabai payera pani
Timi ma praan bharna sakena

Yo din pheri aundaina, jiwan pheri paundaina
Bahiro dekheko jasto, bhitra hundaina
Samay lay ta choridiye, sapana lai toridiye
Sochayko jastai yahaan hundaina

Kaara ko baato ma
Eklo hirna sake
Aaja yahaan afailai sambhali deu,
Kasaiko yaad, kasaiko saath
Kasaiko maya lai, bhulideu