Shiva Pariyar

Piudina Bhanda Bhandai Pilayo Sathi Le

Shiva Pariyar(Piudina bhanda bhandai pilayo sathile) x3
(Ma chu bhani bharosa dilayo sathile
Pilayo sathile) x2

Piudina bhanda bhandai pilayo sathile
Ma chu bhani bharosa dilayo sathile
Pilayo sathile
(Piyera nasha chadhda k hosh ma hunthyo kohi) x3
K hos ma hunthyo kohi
(Behosi mai pani nazar milayo sathile) x2
(Ma chu bhani bharosa dilayo sathile
Pilayo sathile) x3
(Dui dinko zindagima marera lanu k xa) x3
Marera lanu k xa
(Bhandai tanera sangai nachayo sathile) x2
(Ma chu bhani bharosa dilayo sathile
Pilayo sathile) x2
(Piudina bhanda bhandai pilayo sathile) x2
(Ma chu bhani bharosa dilayo sathile
Pilayo sathile) x3