Hijo aja timro mero
Kura kani hudai
Bholi parsi maya preeti
Basne ho ki katai
Aile lai ta rakhi rahechu
Samhalera mutu
Tara bholi katai timle
Chori lane ho ki

Bhana matra timi lai
K chahincha dinchu Ma sabai
Tara chiya chiya mutu
Mero nagari dinu hai
Timilai nai kurda kurdai
Bitla hai yo jindagi
Tesaile aauna maya chito

Kahile kahi madhya raatma
Timro yaad le malai
Uthdai dincha feri sutnai
Nasakine gari
Maya k ho thaha thiyo
Jasto lagthyo pahile
Yesari nai kasailai
Khoje thiyina kahile

Bhana matra timi lai
K chahincha dinchu Ma sabai
Tara chiya chiya mutu
Mero nagari dinu hai
Timilai nai kurda kurdai
Bitla hai yo jindagi
Tesaile aauna maya chito

Mutu le thamna ni nasakne
Testo maya ye Kanchi
Nagarana hai
Mutu le thamna ni nasakne
Testo maya ye Kanchi
Nagarana hai