Rohit John Chettri

Timra Dui Akhama Lyrics

Rohit John ChettriTimra dui aakhama
dekhchu jiwan samasta
timro muskan le
chauchan naya umanga
naam matra haina
vari dinchau mero hridya lai
payera timi lai jiune abhilasa jagyo
payera timi lai jiune abhilasa jagyo

vautari rahanthe mayako khojima
vautari rahanthe mayako khojima
paila badi rahyo khai kaha kaha
huri ma aadi ma
huri ma aadi ma
andhakar ani ekantama
andhakar ani ekantama
andhakar ani ekantama

hidirahe nirantar ma bhari barsatma
muhar vijyo samuprna sarira jaha tyaha
mero paila rokiyo

aadisake timlai dekhera
gantabya vetiyo
harsale bibhor ma afnai vawanama
harsale bibhor ma afnai vawanama
payera timlai jiune abhilasa jagyo
payera timlai jiune abhilasa jagyo

Timra dui aakhama
dekhchu jiwan samasta
timro muskan le
chauchan naya umanga

Timra dui aakhama
dekhchu jiwan samasta
timro muskan le
chauchan naya umanga

naam matra haina
vari dinchau mero hridya lai
payera timi lai jiune abhilasa jagyo

naam matra haina
vari dinchau mero hridya lai
payera timi lai jiune abhilasa jagyo
            
SONGWRITERS
Chand Rai