Rohit John Chettri

Timra Dui Akhama

Rohit John ChettriTimra dui aakhama
dekhchu jiwan samasta
timro muskan le
chauchan naya umanga
naam matra haina
vari dinchau mero hridya lai
payera timi lai jiune abhilasa jagyo x 2

vautari rahanthe mayako khojima
vautari rahanthe mayako khojima
paila badi rahyo khai kaha kaha
huri ma aadi ma x2 
andhakar ani ekantama x3

hidirahe nirantar ma bhari barsatma
muhar vijyo samuprna sarira jaha tyaha
mero paila rokiyo

aadisake timlai dekhera
gantabya vetiyo
harsale bibhor ma afnai vawanama x2
payera timlai jiune abhilasa jagyo x2

(Timra dui aakhama
dekhchu jiwan samasta
timro muskan le
chauchan naya umanga) x2

(naam matra haina
vari dinchau mero hridya lai
payera timi lai jiune abhilasa jagyo) x 2