Rajesh Payal Rai

Makhamali Dashai Tihar Song

Rajesh Payal RaiMuskuraudai Makhamali Beglai Mahol Liyera Aayo
Muskuraudai Makhamali Beglai Mahol Liyera Aayo
sayapatri sajiyera sayapatri sajiyera
samjhanako bahaar lyayo
bahaar lyayo
bahaar lyayo

Muskuraudai Makhamali..

Nirdosh Sabai nayan ma
Aasha ko kiran basera aayo
gau saar basi yaha
sabai ramera aayo
chanchal cha manorama
beglai aabhas huncha
dashai tihar ko mahol ma
mero desh le muhar phercha

Muskuraudai Makhamali..

Ehh Bhana mera bhai ho
Ehh vana na bhana
Ehhh swor milai bhana
Ehh bhana na bhana

Naya Nana Naya Cha cha
Chi Chi Pani Khauli Sanu
Pari gau ma deusi khelna
Sangai jauli sanu
Rotey ping ko majja beglai
Sel roti ko majja beglai
Jamara daura suruwal le
sanskriti ko majja beglai

Muskuraudai Makhamali Beglai Mahol Liyera Aayo