Prem Pariyar
Marne Kasailai Rahar Hudaina
Prem Pariyar
34,287 Views
View Comments
Marne kasailai rahar hudaina x2
tara namareko prahar hudaina x2
vagera jau kun thau jau x2
manche namarne sahar hudaina x2
marne kasailai rahar hudaina

Jiwan kina yaha chaldaina wustai
chaldaina wustai, chaldaina wustai
Jiwan kina yaha chaldaina wustai
batti diyo ma baldaina wustai x2
kasto khatan ho yo niyatiko x2
kun nivcha kahile thahar hudaina
marne kasailai rahar hudaina
tara namareko prahar hudaina x2
vagera jau kun thau jau x2
manche namarne sahar hudaina
marne kasailai rahar hudaina
          
SONGWRITERS
Krishnahari Baral
VideoAdvertisement

Comments

Advertisement
Find Us On FacebookAdvertisement