Prem Pariyar

Marne Kasailai Rahar Hudaina

Prem PariyarMarne kasailai rahar hudaina x2
tara namareko prahar hudaina x2
vagera jau kun thau jau x2
manche namarne sahar hudaina x2
marne kasailai rahar hudaina

Jiwan kina yaha chaldaina wustai
chaldaina wustai, chaldaina wustai
Jiwan kina yaha chaldaina wustai
batti diyo ma baldaina wustai x2
kasto khatan ho yo niyatiko x2
kun nivcha kahile thahar hudaina
marne kasailai rahar hudaina
tara namareko prahar hudaina x2
vagera jau kun thau jau x2
manche namarne sahar hudaina
marne kasailai rahar hudaina
            
SONGWRITERS
Krishnahari Baral