Nirmal Purja

HIMAL KO CHORO (SON OF MOUNTAINS) | 14 PEAKS | NOTHING IS IMPOSSIBLE

Nirmal Purjaहिमाल मा बसेछ मन
 
बसेछ मन, हिमाल मा
  
हिमाल को छोरो हुं म शेर्पा मेरो नाउँ 
स्वर्ग भन्दा प्यारो लाग्ने नेपाल मेरो गाउँ
 
हिमाल को छोरो हुं म गोर्खे मेरो नाउ 
प्राण भन्दा प्यारो लाग्ने नेपाल मेरो ठाउँ
 
हिमाल को छोरो हुं म गोर्खे मेरो नाउ 
हिमाल कै देश मेरो हिमाल कै ठाउं
 
 जहाँ गए नि , जता पुगे नि प्यारो लाग्ने माटो नेपाल को
शहर भन्दा , रोज्यो मनले , रमाइलो बाटो  हिमाल को 
 
सयौं थुँगा फूलका हामी, एउटै माला नेपाली
 सार्वभौम भई फैलिएका, मेची-माहाकाली
            
SONGWRITERS
Swapnil Sharma