Yo Jiban Ko Kei Vaar Ra Chaina
Taha Nai Cha Sabai Lai
Taini Bachekai Chau Hami
Malai Kei Ni Hunna Vani
Aru Biteko Sunera
Dukhata Lagcha Nai
Tara Ekai Chin Nai K Taha
Afu Nai Po Jane Hoki

Dharma Ra Karma Afanta Mitra
Bhanda Bhandai
Hera Afanai Lagi Jeuna
Samaya Kaile Ni Milena

Tesaile Jauu Ani Vanideu Daiba Lai
Lanu Nai Cha Timile Ekdin Tara Aaja
Ekchin Jeuna Deu Malai

Socheko Jasto Hudaina
Vanchan Hai Sabaile
Yo Chali Raheko Paila
Akasi Rokine Po Hoki

Bipani Ma Dekheko Sapana
Thikai Cha Ekdin
Pura Garchu Vanda Vandai
Umer Biti Jane Hoki

Aja Ko Din ta Dukha Mai Bityo
Tara Samaye Ustai
Hudaina Jaile Pani
Sabai Thikai Hola Voli
Tesaile Jauu Ani Vanideu Daiba Lai
Lanu Nai Cha Timile Ekdin Tara Aaja
Ekchin Jeuna Deu Malai
Ekchin Jeuna Deu Malai

Yo Sadhai Ko Rodan
Vitra Ekchin Ko Haso
Bichod Samjhana
Tara Sachhai Chha Tito
Yaha Dhani Garib
Saab Lai Pet Kai Chha Chinta
K Garnu Sathi
Yehi Duniya Ko Ritt Ho
hoooooooo
            
SONGWRITERS
Neetesh Jung Kunwar