Narayan Gopal

Aaja Bholi Harek Saajh

Narayan GopalAaja Bholi Harek Saajh Matina Thalecha
Jindagi Dekhi Jindagi Aatina Thalecha

Raharai Raharma Piyein Biwas Bhayera Piyein
Dukha Ma Piyein, Sukha Ma Pieyein
Piudina Piudina Bhandai Piyein
Aaja Bholi Jidagani Chutina Thalecha

Mandir Ma Basera Pieyin Masan Ma Ladera Piyen
Nachera Piyein Hasera Piyein
Yekantama Kahile Kahi Rudai Piyein
Aaja Bholi Harek Raat Raksina Thalecha
Jindagi Dekhi Jindagi Aatina Thalecha