Marmik Lama

Phul butte sari

Marmik Lamaफूलबुट्टे सारी
सपक्क पारी
पछ्यौरी मलमलको
फूलबुट्टे सारी
सपक्क पारी
पछ्यौरी मलमलको
कौसीमा बसी
तिमीले हेर्दा
मन मेरो हलचल भो
हेइ, कौसीमा बसी
तिमीले हेर्दा
मन मेरो हलचल भो
कान्छीको केश
फिँजारिएछ
मै कोरीबाटी गरिदिऊँ कि?
रेशमी चुल्ठो
ओढाई घुम्टो
रेशमी चुल्ठो
ओढाई घुम्टो
मायाको रङ्ग भरिदिऊँ कि?
मायाको रङ्ग भरिदिऊँ कि?
नाना-ना-नाना-नाना
नानाना-ना-नाना-नाना
नाना-ना-नाना-नाना
नाना-ना
नाना-ना-नाना-नाना
नानाना-ना-नाना-नाना
नाना-ना-नाना-नाना
नाना-ना
कान्छीको केश
फिँजारिएछ
मै कोरीबाटी गरिदिऊँ कि?
रेशमी चुल्ठो
ओढाई घुम्टो
रेशमी चुल्ठो
ओढाई घुम्टो
मायाको रङ्ग भरिदिऊँ कि?
मायाको रङ्ग भरिदिऊँ कि?
जाई फुलिसक्यो
जूही फुलिसक्यो
चमेली फुल्दै छ
जाई फुलिसक्यो
जूही फुलिसक्यो
चमेली फुल्दै छ
किन होला कुन्नि?
यो मेरो मन
तिमी तिरै भुल्दै छ
हेइ, किन होला कुन्नि?
यो मेरो मन
तिमी तिरै भुल्दै छ
कान्छीको केश
फिँजारिएछ
मै कोरीबाटी गरिदिऊँ कि?
रेशमी चुल्ठो
ओढाई घुम्टो
रेशमी चुल्ठो
ओढाई घुम्टो
मायाको रङ्ग भरिदिऊँ कि?
मायाको रङ्ग भरिदिऊँ कि?
कान्छीको केश
फिँजारिएछ
मै कोरीबाटी गरिदिऊँ कि?
रेशमी चुल्ठो
ओढाई घुम्टो
रेशमी चुल्ठो
ओढाई घुम्टो
मायाको रङ्ग भरिदिऊँ कि?
मायाको रङ्ग भरिदिऊँ कि?
            
SONGWRITERS
Rajan Raj Shiwakoti