Maitighar Movie

Hera Dharti Dagmagayi - Jindagi lai jeet haina

Maitighar MovieHera dharti dagmagayi
dilma jwala gumsiyera
juna jaldai chatpatayi
tara dekhi tarsiyera

jindagi lai jit haina
haar le swagat gari
hidda chey wu ful haina
ashu ka moti chari

jindagi lai jit haina
haar le swagat gari
hidda chey wu ful haina
ashu ka moti chari

lachin ki murti aja
patthar jhai falinchey
lachin ki murti aja
patthar jhai falinchey
dushman yo duniya lai
dushman yo duniya lai
pyar gardai chadinchey
bajo bhayo sansar yo
bijhaune manche haru
basanta nai bidhuwa bhai
ago bhai ful haru
jindagi lai jit haina
haar le swagat gari

kati maya kati moha
wusle yaha ropeki thiyi
kati maya kati moha
wusle yaha ropeki thiyi
kati marma kati pida
kati marma kati pida
wusle manmai chopeki thiyi
aja euti devi jalchey
mandir kai nata todhi
aja euti nari janchey
afnai chaya lai chodi

jindagi lai jit haina
haar le swagat gari

hasi kheli yei dhulo ma
wusle bachna chaheki thiyi
manisle manis kai
ek muthi prem magheki thiyi
siudo ko sindhur matra
haina wusko metiyeko
dekhidaina kintu wusko
hridya nai cha retiyeko

jindagi lai jit haina
haar le swagat gari