Jerusha Rai

Barud Lyrics

Jerusha Raiअन्ध्यारोलाई छातीमा बेरेछु 
कुवाको पानीमा जुनलाई हेरेछु
मेरो त आँखा अझै नि बन्द छ 
हावामा अझै नि बरुदको गन्द छ 

हाम्रो पुर्खाको अहित भयो रे
म सँगै हुर्केको शाहीद भयो रे 
सपना आइ, खै के के भन्द छ
हावामा अझै नि बरुदको गन्द
      
SONGWRITERS
Jerusha RaiMore Lyrics from Jerusha Rai
 • Oblivion Lyrics by Jerusha Rai
 • Aba Lyrics by Jerusha Rai
 • Sunsaan I Lyrics by Jerusha Rai
 • Fall Risk Lyrics by Jerusha Rai
 • Queen Lyrics by Jerusha Rai
 • Island Lyrics by Jerusha Rai
 • Blest Lyrics by Jerusha Rai
 • Shakti Lyrics by Jerusha Rai
 • Barud Lyrics by Jerusha Rai
 • Mary Magdalene Lyrics by Jerusha Rai
 • View All